Gamle bilder og historier ønskes
Er blitt litt historisk i forbindelse med salg av gamle lokaler på Byneset
Min morfar arbeidet der i 1935 under streiken og fram til midten av 1950 som platearbeider.
På listen over personer som har fått lønn fra Bjarne er antallet ca 200
Alt fra vask, kontor, pike, og verkstedarbeidere
Ut fra regnskapsbøker har Bjarne vært en leverandør av tjenester til innbyggerne på Byneset og omegn
Alt fra arbeid med kirken, reprasjoner av alle slag til bygging av hestevogner, vare og personbiler, lastebiler, semi og alle varianter av busser  
Hvis det er noen der ute som har bilder og historier rundt Bjarne Berg
sin virksomhet på Byneset som smed og karosserimaker så ta kontakt og spre ønsket til andre bergkar@online.no
Ønsker også bilder av gamle kjøretøy (vogner,treskverk, maskiner, sykler,moped, motorsykkel, biler, traktorer, lastebil og busser) fra Byneset og omegn
Berg var jo også radioforhandler
Det starter med at Jørgen Kristensen Løvseth og Gurine I. Aunet
får en sønn i 1897. Bjarne Jørgensen Berg
Bildet tror jeg er fra 1933
(UPDATED 4/6/2009 9:18:11 AM)

Einar Fossen